RARB

شرکت کارکنان و دانش آموزان دبیرستان شاهد در نماز جمعه مورخ 98/7/26

ندای رحمت 20-06-95.indd – آموزش و پرورش استان فارس

فرهنگیان(. ….. مورخ 1375/8/1 ستاد اقامه نماز و با عنایت به توصیه های مقام معظم رهبري … لحـاظ حساسیت شغـلی، شـرکت همـه کارکنـان به صورت یكجا در نمـاز … شرکت در مراسم نماز جماعت و جمعه ترغیب شوند. ….. انتظار است با توجه نیاز جدی به این مراکز، شاهد ارتقاء سطح سواد قرآنی و.


دبیرستان دخترانه شاهد حضرت معصومه

… قدیمی است. لطفا آن را بروز نمایید. بروز رسانی مرورگر. دبیرستان دخترانه شاهد حضرت معصومه (س) منطقه 10 … تقدیر از دانش آموزان برگزیده و فعال نماز مورخه98/7/8 …


پورتال شوراي عالي آموزش و پرورش – وزارت آموزش و پرورش

5, ۱۳۹۷/۰۷/۲۵, 17, اصلاح اساسنامه دبیرستان های کاردانش رشته بهیاری, دانلود … 10, ۱۳۹۷/۰۳/۲۳, 15, آیین نامه آموزشی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای دانش‌آموزان با نیازهای …


گزارش تفصيلي هفته نكوداشت پدافند غير عامل استان سال …

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻃﯽ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮑﻮداﺷﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ. /5. /8 …. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﺑﺎ …. ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﮐﻞ. 30 …. آﻣﻮزش و ﭘﺮوزش ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ دﺑﯿﺮان آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﺮﺟﺴﯿﻪ ﺑﯿﺮ …… اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﺷﻬﺮي و ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﻘﻼب، ﺷﺎﻫﺪ و رﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ.


گزارش تفصیلی عملکرد هفته پدافند غیرعامل استان خراسان …

شرکت. گاز. خراسان. رضوی. اداره. کل. فنی. و. حرفه. ای. بانک. کشاورزی …… مدرسه شاهد. /7 …… آشناسازی کارکنان با مسایل روز و تهدیدات نوین پدافندغیرعامل. …. جهت آشنایی دانش آموزان دوره دبیرستان ابتدا برنامه های دشمن در حوزه منابع آبی و کشاورزی تشریح و سپس …… ایشان در سخنرانی های قبل از خطبه های نماز جمعه مورخ.


برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر