RARB

غزل شمارهٔ ۱۳۷ ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز

گنجور » عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷

غزل شمارهٔ ۱۳۷ · عراقی » دیوان اشعار » غزلیات. ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز. در ده، که به جان آمدم از توبه و پرهیز. در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز.


گنجور » عراقی » دیوان اشعار » غزلیات

ب. غزل شماره ۷: ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب … غزل شماره ۱۹: ز خواب، نرگس مست تو سر گران برخاست …. غزل شماره ۱۳۷: ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز …


عراقی : دیوان اشعار : غزلیات : غزل شمارهٔ ۱۳۷ – گوهر

عراقی · دیوان اشعار · غزلیات; غزل شمارهٔ ۱۳۷. ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز در ده، که به جان آمدم از توبه و پرهیز در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز وز لعل شکربار …


غزلیات – شعر پاک

غزل شمارهٔ ۱۴ : از پرده برون آمد، ساقی، قدحی در دست, 5 … غزل شمارهٔ ۲۶ : ساز طرب عشق که داند که چه ساز است؟ 3 …. غزل شمارهٔ ۱۳۷ : ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز, 2.


دیوان اشعار – شعر پاک

غزل شمارهٔ ۷ : ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب, 1 … غزل شمارهٔ ۱۹ : ز خواب، نرگس مست تو سر گران برخاست, 3 …. غزل شمارهٔ ۱۳۷ : ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز, 2.


فهرست غزلیات – مستانه

غزل شماره ۱۱: ساقی به نور باده برافروز جام ما. غزل شماره … غزل شماره ۲۹: ما را ز خیال تو چه پروای شراب است. غزل شماره …. غزل شماره ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد. غزل شماره … غزل شماره ۱۸۰: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند … غزل شماره ۲۵۸: هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز …. غزل شماره ۳۸۸: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن.


غزلیات عراقی – انجمن راسخون

غزل شمارهٔ ۱۳۷. ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز. در ده، که به جان آمدم از توبه و پرهیز … ز صد خلد برین خوشتر بهار و باغ و گلزارش. صبور باش چیزایِ خوب زمان …


غزلیات – دیوان اشعار – عراقی | بیت‌ها

غزل شمارهٔ ۱۹: ز خواب، نرگس مست تو سر گران برخاست … غزل شمارهٔ ۲۶: ساز طرب عشق که داند که چه ساز است؟ …. غزل شمارهٔ ۱۳۷: ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز.


گلشهر شعر فارسي

غزل شمارهٔ ۱۳۱ بی‌دلی را بی سبب آزرده گیر. بی‌دلی را بی … غزل شمارهٔ ۱۳۲ ای مطرب درد، پرده بنواز. ای مطرب …. غزل شمارهٔ ۱۳۷ ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز. ساقی، ز …


غزل شمارهٔ ۱۳۱ – زیباترین مطالب در زمینه های ادبی

غزل شمارهٔ ۱۳۱ در خــنــده آن عـقـیـق شـکـرریـز خـوشـتـرسـت در حــلــقــه آن کــمــنــد دلــاویــز خـوشـتـرسـت فـــرهـــاد را ز شـــکـــر شــیــریــن حــکــایــتــی … مـشـنـو کـه بـادهٔ طـرب انـگـیـز خوشترست گـو پـسـت بـاش … اول بــنــوش ســاغـر و وانـگـه بـده شـراب زیــرا کــه … غزل شمارهٔ ۱۳۷ … ســـاقــی بــده ز جــام جــم اربــاب شــوق را


حافظ/غزلیات – شعر فارسی

حافظ/غزلیات/غزل شماره ۱۳: می‌دمد صبح و کله بست سحاب; حافظ/غزلیات/غزل … و حق قدیم و عهد درست; حافظ/غزلیات/غزل شماره ۲۹: ما را ز خیال تو چه پروای شراب است … نچشیدیم و برفت; حافظ/غزلیات/غزل شماره ۸۶: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت ….. حافظ/غزلیات/غزل شماره ۳۸۸: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن …


غزلیات – حافظ | بیت‌ها

غزل شمارهٔ ۱۱: ساقی به نور باده برافروز جام ما · غزل شمارهٔ … غزل شمارهٔ ۲۹: ما را ز خیال تو چه پروای شراب است · غزل شمارهٔ …. غزل شمارهٔ ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد · غزل شمارهٔ … غزل شمارهٔ ۱۸۰: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند … غزل شمارهٔ ۲۵۸: هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز …. غزل شمارهٔ ۳۸۸: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن.


عراقی-دیوان-غزل ها

غزل شمارهٔ ۱۲۱ : رخ سوی خرابات نهادیم دگربار … غزل شمارهٔ ۱۲۵ : نیم چون یک نفس بی غم دلم خون خوار اولی‌تر … غزل شمارهٔ ۱۳۷ : ساقی، ز شکر خنده شراب طرب انگیز.


فال حافظ با تعبیر و تفسیر کامل غزل

ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان. کدام محرم دل … در داستان تحریف شده، حافظ را به دروغ بی دین و شراب خوار معرفی کرده اند. * همچنین در … توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون … برای مشاهده تفسیر کامل غزل شماره ۳۱۹: سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم کلیک کنید. ….. غزل شماره ۳۸۸: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن …


عروض و وزن شعرفارسی – درسي(زبان و ادبيات فارسي) – blogfa

شعرهای بی وزن گرچه خیال انگیز هم باشند، اما شور و فسون اشعار موزون را ندارند. مراد از خیال … چرا خیال انگیز است؟ زیرا شما ….. تاب بنفشه می دهد طره ی مشكسای تو / پرده ی غنچه می درد خنده ی دلگشای تو حافظ ….. 3) روشنی روز تویی شادی غم سوز تویی / ماه شب افروز تویی، ابر شکر بار بیا …… غزل شماره ۷۸: ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را.


غزل شماره ۳۹۸ : ای دل من چیست این ترس از خدا | دلبرگ

غزل شماره ۳۹۸ : ای دل من چیست این ترس از خدا. ای دل من چیست این … بی طرب در درّه ها دیوان ببین … بزن زان ضربه های روحسا. زان سفر چون تازه شد پیمان عشق. حلمیا از کوه …


غزلیات – فال حافظ

غزل شماره ۲۹ما را زخیال تو چه پروای شراب است. غزل شماره … غزل شماره ۸۴ساقی بیا که یار ز رخ پرده بر گرفت. غزل شماره … غزل شماره ۱۳۷دل از من بُرد و روی از من نهان کرد. غزل شماره … غزل شماره ۱۸۰ ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند … غزل شماره ۲۵۸هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز …. غزل شماره ۳۸۸بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن.


” نكته ها و نوشته ها ” | هفته اوّل مهر ۱۳۸۸ – احمد یغما – blogfa

کجاست دير مغان و شراب ناب کجا … بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی يافت … غزل گفتی و در سفتی بيا و خوش بخوان حافظ … که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را …. دیوان حافظ غزل شماره ۱۶ … وقت رندی و طرب کردن رندان پيداست …. به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست …. به عقل نوش که ايام فتنه انگيز است.


{“poet_id”:”21″,”cat”:[{“id”:”259″,”poet_id”:”21″,”text”:”عراقی …

در جام …… poem_id”:”19308″,”vorder”:”2″,”position”:”1″,”text”:”ور شدم مست از شراب عشق یکباری چه شد؟ …… دم ز کرشمه شر و شوری دگر انگیز”},{“poem_id”:”19358″,”vorder”:”7″,”position”:”0″,”text”:”آن دل که به … توبه کنم از می ناب طرب انگیز؟


هفته سوم شهریور ۱۳۹۲ – ترنم فرشته

به …


اشعار زیبا

غزل شمارهٔ ۴۲۳. غزل شمارهٔ ۴۲۳ آندم که نه … گـــدای کـــوی تـــو بـــودن ز مـــلـــک روی زمــیــن بــه … ســــــزای دیــــــدن روی طـــــرب فـــــزای تـــــو نـــــبـــــود. غزل شمارهٔ ….. بـتـان بـتـنگ شکر خنده بر شراب زنند ….. بــــیـــار ای بـــت ســـاقـــی مـــی مـــروق بـــاقـــی …… بــــده آبــــی و از مـــســـتـــان بـــیـــامـــوز آتـــش انـــگـــیـــزی …… غزل شمارهٔ ۱۳ …


Untitled – قائمیه

غزل شماره ۱۱: ساقی به نور باده برافروز جام ما. غزل شماره ۱۲: … غزل شماره ۲۹: ما را ز خیال تو چه پروای شراب است. غزل شماره …. غزل شماره ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد … غزل شماره ۱۸۰: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند …. غزل شماره ۲۵۸: هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز. ۱۶۱ …. غزل شماره ۳۸۸: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن. ۲۲۹.


ﻫﺎ) دﯾﻮانِ ﺣﺎﻓﻆ (ﻏﺰل – Alefbā-ye 2om

e 32.


حافظ – ستیغ

در مواردی که غزلی در تصحیح قزوینی و غنی نبوده، شماره غزل تصحیح … ۱۱: ساقی به نور باده برافروز جام ما … ۲۹: ما را ز خیال تو چه پروای شراب است …. ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد … ۱۸۰: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند … ۲۵۸: هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز …. ۳۸۸: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن.


دیوان حافظ کامل با پخش آنلاین | The Divan of Hafez – آهنگ …

دیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی … شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد · غزل شماره ۱۰۲ دیوان حافظ : دوش آگهی ز یار …


همه اشعار حافظ | خوزستان خبر

غزل شماره ۸۶: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت. غزل شماره ۸۷: … غزل شماره ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد. غزل شماره ۱۳۸: یاد … غزل شماره ۱۸۰: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند. غزل شماره ۱۸۱: ….. نظر نیامد ما را. رباعی شماره ۲: بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا …. به شکر تهمت تکفیر کز میان برخاست. بکوش کز گل و …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر