RARB

مانیفست تشکیلات سوسیالیست انقلابی ایران/انقلاب فرهنگی/سعید میهن آرا

سازمان مجاهدین خلق ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، بخش مذهبی سازمان مجاهدین خلق به رهبری موسی …. بنیان‌گذاران این سازمان، محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و علی‌اصغر بدیع‌زادگان که از …. فرهنگ فعالیت دموکراتیک، تب شدید فعالیت‌های سیاسی در ایران پس از انقلاب …. انقلاب، نمایندگان مجلس، مقامات پایین رتبه دولتی و اعضای سازمان‌های انقلابی اشاره کرد.


انترناسیونالیسم انقلابی – پرتال جامع علوم انسانی

بدون یک انقلاب سوسیالیستی در غرب، حفظ و تثبیت انقلاب، شدنی نیست. … و اکنون بلندپروازی سوسیالیستی و انقلابی چه بسا که تهدیدی برای خود انقلاب باشد و … بر همین مبنا بود که تروتسکی در مانیفست بین‌الملل چهارم طرفداری از «سرزمین پدری» را … طنز ماجرا اما آنجا بود که چپ‌های ایرانی، از انترناسیونالیسم کمونیستی دفاع …


در دفاع از استراتژی سوسیالیسم انقلابی، علیه ناسیونال …

در برنامه سازمان کردستان حزب کمونیست ایران(کومه له) نیز تاکید می شود: … این واقعیت، مانیفست انقلابی کارگران را آگاهانه مانیفست سوسیالیست نام ننهادند. … نمونه‌ی انقلاب سیاسی شکست خورده 1357 در ایران که بزرگترین سازمان چپ … زیر نام سوسیالیسم و چپ و دفاع از میهن و مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم و.


کارل مارکس و ″مانیفست کمونیست″ | فرهنگ و هنر | DW | 08 …

این دو با تدوین برنامه‌ و سندی به عنوان “مانیفست حزب کمونیست” … آنها ضمن اشاره به اینکه “بورژوازی در تاریخ نقشی به غایت انقلابی … مارکس و انگلس این عبارت‌ها را به تزهای مناقشه‌برانگیز خود پیوند می‌زنند: «کارگران فاقد یک میهن پدری‌اند. … این انقلاب مرحله آغازین آن چیزی است که مانیفست در پایان بر طبل آن …


حزب توده:از شکل گیری تا فروپاشی

بخش دوم کتاب، به تاریخچه حزب توده، از تأسیس تا انقلاب اسلامی ایران، اختصاص دارد. …. احزاب سوسیالیست اکثراً مارکسیسم را بعنوان ایدئولوژی رسمی خود کنار گذاردند و ….. نخستین کتاب مارکسیستی، یعنی مانیفست حزب کمونیست را خوانده بود. …… بدین ترتیب «سازمان انقلابی» مانند «تشکیلات تهران» حزب توده، به یک اهرم …


حزب کمونیست ایران / در باره ما

حزب کمونیست ایران برای همان هدفی مبارزه می کند که کمونیست های انقلابی جهان از مانیفست کمونیست تا امروز برای دستیابی به آن قاطعانه جنگیده اند . … کارگر است که پیروزی انقلاب و ایجاد جامعه نوین سوسیالیستی را هدف و آرمان خود قرار داده است . … از درهم کوبیدن افکار و آراء و سیاست های بورژوایی در جنبش طبقه کارگر باز نایستد .


پیشنهاد اقلیت کمسیون اصلاح برنامه : برنامه ای برای گذار …

گفتگو با سعید سهرابی …. بند 8 در اوج سرکوب خونین سازمان های انقلابی، با داغ شدن بحث های … و تغییر نام سازمانی، به “سازمان کارگران انقلابی ایران”(راه کارگر)، در اجرای … مناسبات اقتصادی، سیاسی، قضائی، فرهنگی و هنری جامعه ی بشری ایفا …. در پرتو جنگ جهانی اول، نخستین انقلاب سوسیالیستی در روسیه ی …


اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﻢ و ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ي ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟ ﮕﺮد ﻣﺮ گ ﻟﻨﻴﻦ

وﻳﮋه اﻧﻘﻼب. ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺳﺎل. / 1979. 1357. ﻣﺮدم اﻳﺮان ا. ﻫﻤﻴﺘﻲ دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . دوم …. ﭼﻴﻦ ﺳﺮخ و اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺮوﻟﺘﺮي از ﺳﻮﻳﻲ، ﻣﺒﺎرزات رﻫﺎﻳﻲ … ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺪون ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻛﻪ ….. اﻟﺰام آن در ﺗﻤﺎم دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ . ﭼﻨﺎن …… ﻣﻴﻬﻦ. ﭘﺮﺳﺘﺎن. ﺑﻠﺸﻮﻳﻚ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻢ راه ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ در ﻣﺎرس. 1917 …… ﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع آرا ….. ﻳﺎد ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﻛﻤﻮﻧ.


Communist Party of Iran Marxist Leninist Maoist

گزارشی فشرده از مباحث کنفرانس سالانه گروه مانیفست کمونیست انقلابی در اروپا (RCMG) ….. تحلیل های لنین در مورد امپریالیسم و جنگ امپریالیستی از ستون های علم انقلاب … این که به یک جنگ داخلی پرولتاریا علیه بورژوازی برای سوسیالیسم بدل شود. … با بورژوازی کشورهای خودشان متحد شدند و بیرق «دفاع از میهن» را بلند کردند.


رنسانس معجزه‌آسای آنتونیو گرامشی – Unbenanntes Dokument

فرهنگ و همبستگی در یک چارچوب …. برگی از جنبش‌ كارگری كمونیستی ایران.


گستره و محدودۀ تاریخ‌نگاری اکنون: فوکو و انقلاب ایران – ایران …

درنگی در آرای سیدجواد طباطبایی و محمدعلی همایون کاتوزیان“ را منتشر کرده است. مقدمه. در بحبوحۀ انقلاب اسلامی ایران، نویسندگان بسیاری با تخصص‌های گوناگون برای … مذهبی تا انقلاب اسلامی روایتی است مبتنی بر ریشه‌های فرهنگی انقلاب ایران که سعی … می‌کند و ماهیتی به‌شدت مردمی ‌دارد که فوکو برای فهم آن به سراغ توده‌های انقلابی در …


ورود ناگهانی توده های عظیمی از ستمدیدگان ایران به – اشرف دهقانی

جریان مبارزات انقلابی و قهر آمیز توده های وسیعی از مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی و …. و به قول آن کشاورزان ، پشت به “دشمن” نشستند و شعار دادند” پشت به دشمن رو به میهن”. … در حالی که مارکس و انگلس در “مانیفست کمونیست” (در مقدمه ای که بعدها و بعد از ….. انقلاب می کوشد خود را متشکل و قدرتمند ساخته، فرهنگ سوسیالیستی را در جامعه …


كتاب ششم: مدرنيته و عصر مشروطيت(مجموعه مقالات)

به هرترتيب انقلاب مشروطه ايران چه از لحاظ محتوايي وچه از لحاظ روند وروش تحقق خود …… هفتم قرن بيستم، تفسير سوسياليستي دين بيش از تفسير ليبرالي عصر مشروطه مورد ….. اين دو اثر، مانيفست تجدد و نوزايي دو حوزه تاريخي و تمدن ساز اروپا است. …… فرهنگ تحريف شده برهان قاطع را رواج مي دهند، فرهنگ انجمن آراي ناصري و كتاب هاي …


ضرورت نوسازی بنیادینِ اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان در ایران …

سپس جنبش اصلاح‌طلبی ایران زیر عنوان‌های پیشینۀ تاریخی، … در همۀ تعریف‌ها، اصلاح در برابر انقلاب قرار دارد. … با گرایش جنبش سوسیالیست به کار رفته است تا خشونت انقلابی را … سپس با گسترش و تعمیق فرهنگ دموکراتیکِ مدنی و مشارکت وسیع ….. آرمان امیری · سعید حجاریان · جواد حیدری · عبدالعلی رضایی …


روی موج تاریخ (روزشمار تاریخ ترکیه، آذربایجان، ایران و جهان …

کمونیست آلمانی که لهستانی‌تبار بود به دنیا امد.


Untitled

اطلاعیه های شورای ملی مقاومت و گروه سوسیالیست پارلمان اروپا … مردم غیور ایران، سربازان و پرسنل انقلابی و میهن پرست … و پیام آوران انقلاب نوین ایران ….. مختلف سیاسی و نظامی و وضعیت پناهندگان ایرانی در فرهنگ مردم ایران تمایلی به اقلیت …… صدها مانیفست بر دیوار خیابان ها خبر از طرف نمایندگی خبری ساختمانهای دیگر به زمین |.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر