RARB

شرط صفت در ازدواج

گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.

فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبه كيفري نيز دارد و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامي به عنوان فريب در ازدواج و تدليس با مجازات تا دو سال حبس تعزيري رو به رو مي شود.

اما برخی تنها با بیان مصادیقی از شرط صفت، تخلف از آنها را موجد خیار دانستهاند. به عنوان مثال صاحب جواهر میگوید: اگر زنی به شرط باکره بودن به عقد ازدواج درآید و …

عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می‌شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح …

در این مقاله مفهوم شرط صفت در ازدواج را مورد بررسی قرار می دهیم .

بر اساس قانون مدنی انواع شروط صحیحی که می توان ضمن عقد نکاح درج کرد عبارتند از شرط فعل در ازدواج ، شرط نتیجه در عقد نکاح و هچنین شرط صفت در ازدواج .

«شرط صفت» نیز قابل اسقاط نیست. زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی‌کند تا بتوان آن را اسقاط کرد. اما مشروطٌ‌له می‌تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف …

هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد، می‌توان با … آخرین موردی که به یکی از طرفین عقد حق فسخ عقد را می‌دهد، تخلف از شرط صفت است.

حال براي روشن شدن تعريف خيار «تخلف از شرط صفت» از همين مثال … قراين نيز دال بر آن است، به خواستگاري همسر آينده‌اش برود و ازدواج صورت گيرد.

تخلف از شرط صفت (فصل چهارم) بررسی حق فسخ عقد ازدواج مرد در قانون مدنی افغانستان و ایران. تعریف و اثر قانونی تخلف از شرط صفت.

بیان شده: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود … اگر زوجه شرط نماید در صورت ازدواج مجدد زوج، وی وکیل زوج در اجرای طلاق …

عقدی که شرطی ضمن آن شده است عقد مشروط یا مقرون به شرط نامیده می شود که …. شروط صحیح ، طبق ماده 234 قانون مدنی ، به شرط صفت ، شرط نتیجه و …

فسخ ازدواج دارای قواعدی ویژه ای است که با احکام خیارات در قراردادهای مالی یکسان نیست . تدلیس و تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ نکاح به شمار …

عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه اگر طرفين ازدواج تدليس كنند و برخلاف حقيقت و واقع خود … 3 – در ضمن عقد به طور صريح صفت خاصي شرط شود، مثلاً زوج شرط كند كه زوجه …

مواردی که فریب در ازدواج محسوب می شوند وجود هر یک از عیوب ذیل حین عقد در مرد به … بر حسب انواع شرط صفت فوق، تخلف از شرط صفت به صورت‌هاي مختلفي محقق …

از اﯾﻦ رو، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زوﺟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ازدواج در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷـﺮط ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ. ﺷﻮﻫﺮ ازدواج ﻣﺠﺪد ﻧﮑﻨﺪ …. ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻪ ﺷـﺮط ﺻـﻔﺖ، ﻧﺘﯿﺠـﻪ و ﻓﻌـﻞ ﺗﻘـﺴﯿﻢ. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺑﻪ. ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده. ي.

البته برای اینکه بتواند فسخ نکاح یا همان انحلال ازدواج را در شناسنامه خود به ثبت … پاره ای از عیوب موجود در زن یا مرد ، تدلیس و تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ …

فسخ ازدواج داراي قواعد ويژه اي است كه با احكام خيارات درقراردادهاي مالي يكسان نيست پاره اي از عيوب موجود در زن يامرد ، تدليس و تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ نكاح …

آیا شرط بنایی نسبت به وجود صفت خاصی در یکی از متعاقدین، در عقود و به ویژه … 1) در صورت دخول در ازدواج موقت قبلی، عقد مرد دوم باطل بوده و موجب حرمت ابدی می شود، …

افزایش آمار طلاق، کاهش آمار ازدواج، روش‌های نادرست قضایی مختوم به طلاق توافقی و … ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در بحث نکاح، تخلف از شرط صفت مقرر می‌ دارد:

چکیده : رساله حاضر تحت عنوان (شروط ضمن عقد ازدواج از منظر فقه و حقوق) … ضمن عقد نكاح و ضمانت اجراى آنها و آنگاه شرط صفت، شرط نتيجه و شرط فعل …

ازدواج کردن و نکاح از جمله حقوق مرتبط به شخصیت انسان‌هاست و غیرقابل اسقاط است. … حال اگر در ضمن عقد نکاح، شرط شود که هریک از طرفین یا هردو امکان فسخ … «هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم …

فریب در ازدواج جرم محسوب شده و فریب دهنده به مجازات خواهد رسید. … هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر