RARB

مراسم بزرگداشت دکتر بدری تیمورتاش بنیانگذار دانشکده دندانپزشکی مشهد

پایگاه خبری الکترونیک دندانه؛ گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت دکتر بدری تیمورتاش بنیانگذار دانشکده دندانپزشکی مشهد.

مراسم بزرگداشت دکتر بدری تیمورتاش بنیانگذار دانشکده دندانپزشکی … گزارش تصویری از بزرگداشت پنجاه سالگی دانشکده دندان‌پزشکی مشهد …

دانلود کلیپ پایگاه خبری الکترونیک دندانه؛ گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت دکتر بدری تیمورتاش بنیانگذار دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانلود کلیپ مراسم …

گزارشی از مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشکده دندان‌پزشکی مشهد … مراسم با یک روایت داستانی از تاریخچه پنجاه ساله دانشکده آغاز شد. … طبق گفته معاون آموزشی دانشگاه در حال حاضر دانشکده دندان‌پزشکی مشهد بیش از ۱۰۰عضو …. و مرحوم دکتر بدری تیمورتاش، دو فردی که در بنیان‌گذاری و راه‌اندازی دانشکده …

این یکی از وظایف ما است که از اساتید، بنیان‌گذاران و کارکنانی که سال‌ها در این … اصل و اساس دانشکده دندان‌پزشکی مشهد، دکتر بدری تیمورتاش و دکتر …. اولا به همگی تبریک می گوبم و واقعا خیلی خوشحالم که هستم و این مراسم پنجاه سالگی را می بینم. …. اهدا نمادین پرچم بزرگداشت صد سالگی دانشکده دندان‌پزشکی مشهد توسط دکتر از …

بیوگرافی مختصر دکتر #بدری_تیمورتاش با دستخط خود ایشان دکتر بدری تیمورتاش از اولین بانوان دندانپزشک ایران و از بنیانگذاران دانشکده دندانپزشکی مشهد است. … به درخواست برگزارکنندگان مراسم تجلیل از دکتر بدری تیمورتاش (قبل از پرده … روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار …

دکتر «بدرالزمان تیمورتاش»، اولین زن دندانپزشک ایرانی و موسس … در سال ۱۳۰۰، یعنی مقارن با زمانی که بدری تیمورتاش در بلژیک مشغول تحصیل بود، … به پاس خدمات دکتر بدرالزمان تیمورتاش، کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مشهد به نام او …. شهرداری شهر رشت هم برای بزرگداشت این پزشک ایرانی، بلواری را در …

بیوگرافی مختصر دکتر بدری تیمورتاش با دستخط خود ایشان … مراسم تجلیل از خود (قبل از پرده برداری از تابلو کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد) نوشته اند. روحش شاد. Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته, دانشکده دندان پزشکی مشهد

وی در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی به سِمَت معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی مشهد منصوب و … مصادف با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» نامگذاری شد.

… را به درخواست برگزارکنندگان مراسم تجلیل از دکتر بدری تیمورتاش (قبل از پرده … دکتر بدری تیمورتاش را به جرات می توان بانوی تاثیر گذار در دندان‌پزشکی … با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و …. تیمورتاش به ریاست دانشکده دندانپزشکی مشهد منصوب شد و قبل از آن بنیانگذار و …

دکتر بدری تیمورتاش را به جرات می توان بانوی تاثیر گذار در دندان‌پزشکی … دندان‌پزشکی، کتابخانه دانشکده دندان‌پزشکی مشهد به نام ایشان “کتابخانه دکتر ….. از بنيانگذاران چريكهاى #فداييان_خلق و در بزرگداشت ياد اين عمليات و شهيدانش كشيده شده است. ….. هم زمان با لغو قرار داد دارسی مراسم جشن و شادمانی همراه با کارناوال در خیابانهای …

وقتـی پـدرم اسـتاد داوران در حیـن سـخنرانی و در مراسـمی کـه …. بنیانگــذار بنیــاد مــادر در ادامــه، ســه عامــل پــدر، مــادر و همســر را از ….. بـــدری تیمورتـــاش )زاده ی 1287 – درگذشـــته ی 1374(، نخســـتین دندان پزشـــک زن ایرانی بود و … دکتر »بدرالزمان تیمورتاش«، اولین زن دندانپزشـــک ایرانی و مؤســـس دانشـــکده ی پزشـــکی مشـــهد، در سال.

در سال ۱۳۴۴ خورشیدی به همراه امیراسماعیل سندزی دانشکده دندانپزشکی مشهد را تاسیس کرد. … دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام ‘کتابخانه دکتر بدری …. بنیانگذار قوه قضاییه علی اکبر خان داور جوان پرشوری که در سوئیس حقوق …. محله های مرکزی پایتخت اعلام شد: مراسم تقدیر از احیاگران ١٠ خانه قدیمی و تاريخي …

بدری تیمورتاش (زادهٔ ۱۲۸۷ – درگذشتهٔ ۱۳۷۴)نخستین دندان‌پزشک زن ایرانی بود و … با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» …… برادر بزرگتر وی سید احمد خیامی از بنیانگذاران و شریک وی در ایران ناسیونال(ایران خودروبعدازسال۵۷) بود.

وی در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی به سِمَت معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی مشهد … دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» … همچنین یک روز پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زنان، سید روح‌الله …… «بنیان گذار قانون آزادی مذهب و جدایی مذهب از حکومت و همچنین بنیان گذار دانشگاه ویرجینیا.

وی در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی به سِمَت معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی مشهد منصوب و … مصادف با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» نامگذاری شد. … زنان در آمریکا و بریتانیا، و بنیانگذار حزب ملی زنان آمریکا همراه با آلیس پال بود.

#تاریخدکتر #بدری_تیمورتاش در سال ۱۲۸۷ خورشیدی در مشهد چشم به جهان گشود. …. با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و … دکتر بدری تیمورتاش به ریاست دانشکده دندانپزشکی مشهد منصوب شد و قبل از آن … دکتر بدری تیمورتاش از اولین بانوان دندانپزشک ایران و از بنیانگذاران دانشکده …

وی در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی به سِمَت معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی مشهد … با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» ….. برادر بزرگتر وی سید احمد خیامی از بنیانگذاران و شریک وی در ایران ناسیونال(ایران خودروبعدازسال۵۷) بود.

وی در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی به سِمَت معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی مشهد منصوب و … مصادف با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» نامگذاری شد. … زنان در آمریکا و بریتانیا، و بنیانگذار حزب ملی زنان آمریکا همراه با آلیس پال بود.

وی در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی به سِمَت معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی مشهد منصوب و … مصادف با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» نامگذاری شد. … زنان در آمریکا و بریتانیا، و بنیانگذار حزب ملی زنان آمریکا همراه با آلیس پال بود.

پروفسور مونا جراحی در سال ۲۰۱۳، در مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، نشان «استعداد …. وی در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی به سِمَت معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی مشهد منصوب و در … با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» نامگذاری شد.

وی در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی به سِمَت معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی مشهد منصوب و … مصادف با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» نامگذاری شد. …. زنان در آمریکا و بریتانیا، و بنیانگذار حزب ملی زنان آمریکا همراه با آلیس پال بود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر